MBA در یک صفحه! چاپ
نوشته شده توسط همفکری دات کام   
پنجشنبه ۰۲ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۰۹

MBA در یک صفحه

به مدیریت به عنوان یک حرفه و مهارت توجه شود

داشتن تخصص فنی لزوما مهارت مدیریت به همراه ندارد

مهارت های مدیریت می تواند تحولات زیادی در بنگاه ایجاد کند

در شرایط های بغرنج و پیچیده ، مهارت های مدیریتی بیشتر نیاز است

با داشتن مهارت مدیریت می توان در بدترین وضعیت ها بهترین نتیجه ها را اخذ نمود

روش بهتری برای انجام کارها وجود دارد

کسب و کار به مانند یک بدنه جاندار می ماند

نیروی انسانی با ارزشترین منابع هر سازمان است

فلسفه کسب و کار صرفا برای نفع شخصی نیست بلکه برای کسب نفع همگانی است

هم مدیر باشید هم رهبر باشید

اکیدا به مشتری و نیازهایش توجه کنید

چشم انداز تعریف کنید

چالش تعریف کنید

روابط را برد-برد تعریف کنید

همفکری دات کام را یکجا ببینید

آخرین به روز رسانی در جمعه ۰۳ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۰