Skip to content
kh slide show
معرفي بسته مشاوره مديريتي همفكري PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط همفکری دات کام   
سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۲۶

 

معرفی بسته مشاوره مدیریتی همفكري

 

چرا مشاوره مدیریت ؟

رشد سازمان : سازمان ها ابتدا با هدف ارائه خدمات یا محصولی خاص ایجاد می شوند. در روزهای اولیه تشکیل سازمان، تمامی تلاش ها و منابع حول هدف اولیه سازماندهی می شود. به مرور سازمان رشد پیدا می کند و آنگاه خود به شکل یک پیکره زنده در می آید. همزمان که سازمان بزرگتر می شود نیاز به سازماندهی و مدیریت فرایندها بیشتر می¬شود. عموما سازمان های موفق به سرعت رشد می کنند و قبل از اینکه رفتارهای خود را با سرعت رشد تطابق دهند، دچار کندی و پیچیدگی فرایندهای سازمانی می شوند. در این هنگام ممکن است سازمان دچار بوروکراسی شود و حتی راه حل های اتخاذ شده به پیچیدگی امور بیافزایند. آنگاه از سرعت سازمان کاسته شده و خلاقیت ها و نوآوری ها کاهش پیدا می¬کنند.مفهوم سازمان زنده : رفتار سازمان مانند یک موجود زنده می باشد. سازمان  پیکره ای از اطلاعات و گردش آن ، منابع انسانی و تقابل آنها باهم، منابع مالی، تصمیم گیری ها،  فرایندها و همچنین اهداف و آرزوها  می باشد. تمامی این عناصر سازمانی مدام در حال کنش و واکنش نسبت به همدیگر می باشند. تلاشهای مختلفی در قالب الگوهای مختلف مدیریتی صورت گرفته است که بتواند این پیکره را سازماندهی کند تا بیشترین خروجی را داشته باشد. هر سازمان آرزوها، اهداف و ماموریت هایی دارد که برای نیل به آنها خود را سازماندهی و تجهیز می کند.

مطالعات مدیریتی : برای بهبود سازمان ها، مطالعات و تحقیقات مختلف مدیریتی همواره توسط محققان و نوابغ مدیریتی در حال انجام می باشد. نتیجه این مطالعات منجر به ایجاد سیستم های مختلف مدیریتی شده است. سیستم هایی از قبیل مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی از شناخته شده ترین آنها در کشور می باشند. این سیستم ها در سازمان های مختلف پیاده سازی شده اند و نسبت به آمادگی سازمان و حمایت مدیران، باعث ایجاد موفقیت های بزرگی در دنیای رقابتی شده اند.

MBA در ایران :
در سالهای اخیر توجه به سیستم های مدیریتی در کشور ما بسیار بیشتر شده است. به عنوان مثال می توان به "جنبش ایزو" در کشور اشاره نمود که در تمام  صنایع کشور تکثیر شد. صاحب نظران بر سر موفقیت این سیستم در کشور اختلاف نظر دارند. چراکه بسترهای مفهومی و ساختاری آن قبلا فراهم نشده است. همچنین رشته های جدید دانشگاهی مانند MBA و کارآفرینی سازمانی ایجاد شده اند که مورد استقبال جمع کثیری از مهندسان و مدیران فنی کشور قرار گرفته است.

 


نوآوری به عنوان مزیت رقابتی : دلیل توجه به مدل های مدیریتی این است که ثابت شده است سازمان ها به مثابه یک موجود زنده نیازمند توجه و مراقبت می باشند. عدم توجه به این مسائل می تواند باعث افول یک سازمان حتی در موفقترین و شکوفاترین دوران زندگی خود باشد. نمونه های مختلفی از اینگونه شرکت ها را می توان در دنیا مشاهده نمود که در اوج موفقیت خود، از شرکت های نوپا و نوآور عقب مانده و سهم بازار آنها کاسته می شود. می توان گفت دلیل اصلی آن، کاهش نوآوری و چابکی سازمان به علت افزایش بوروکراسی و پیچیدگی فرایندها می باشد. برای همین است که شرکت های موفق همواره خود را از نو بازسازی می کنند و در حال تغییر ساختارها و مفاهیم مجموعه خود بوده و ادغام ها و تفکیک های مختلفی در ساختار سازمانی آنها صورت می پذیرد. آنها رهبران جدید برای کسب و کار خود انتخاب می کنند. در این راه از کمک مشاوران و محققان مدیریتی بهره گرفته می شود. گاهی ممکن است محصولات با کیفیتی تولید شود اما این به تنهایی ضامن رشد و توسعه شرکت نمی باشد. لذا می توان گفت سازمان ها همواره نیاز به توجه و بازبینی داشته تا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و استعداد رشد را در خود تقویت نمایند.
شرکت های بزرگ : شرکتهای بزرگ دنیا همواره ساختارهای مختلف مدیریتی را آزمودند و پس از عملیاتی شدن در شرکتهای دیگر پیاده سازی شده است. الگوهایی مانند تولید انبوه و ترکیب کیفیت و بهبود مستمر باعث ایجاد تحولات مهمی در شرکت ها شده است. در این میان شرکتهایی نوپا مفاهیم کسب وکار را به کلی دگرگون کردند و روشهای جدیدی در کسب در دنیا بوجود آوردند. یکی از نمونه های بارز آن شرکت اینترنتی گوگل می باشد. آنها روش مدیریت افراد و شرکت را به کلی دگرگون کردند و به موفقیت های عظیمی دست یافتند. موفقیت های دنیای عمل متقابلا باعث تغییر در متون دانشگاهی و بروز رسانی آنها شده است. این باعث می شود مدیریت به عنوان یک هنر همیشه مطرح باشد. مدلهای مدیریتی جدید نگاه تازه ای به منابع انسانی و تولید دارد. این مساله بخصوص در شرکت هایی که کارمندان دانشی دارند، بیشتر جلوه پیدا می کند.
باید توجه داشت اگر کسب و کاری موفق شده است ممکن است ترکیبی از علم، تلاش و خوش اقبالی بوده باشد اما مهم این است این موفقیت ادامه دار شود. برای آن لازم است الگو های موفقیت بررسی ، تدوین و تقویت شوند. از طرفی الگوی رشد صرفا با توسعه محصولات و پروژه ها فراهم نخواهد شد بلکه همزمان نیاز به تقویت مبنای نوآوری و خلاقیت سازمانی می باشد که این امر با تغییر الگو های مدیریتی محقق خواهد شد.
بر کسی پوشیده نیست که مدیر یک مجموعه بهتر از سایرین کسب و کار خود را می شناسد و برای رشد و موفقیت آن دغدغه دارد. اما گاهی لازم است کسب و کار خود را از دیدگاهی فراسازمانی مورد نقد و بررسی قرار داده و میزان همراستایی با روند های نوین کسب و کار بررسی شود. مهمترین دغدغه کسب و کار در دنیای کنونی، ایجاد چابکی سازمانی و تقویت خلاقیت و نوآوری می باشد. برای این هدف، سیستم ها و مدل های مختلفی در شرکت های داخلی و خارجی ایجاد شده اند. بخشی از آنها از متون دانشگاهی اقتباس شده اند.
باید توجه داشت که قسمتی از اصلاحات سازمانی به خودی خود قابل رویت نمی باشد و به مانند یک فرایند نیست که بتوان آنرا مدون نموده و سپس بر روی آن فکرو چاره اندیشی نمود. بلکه جزیی از فرهنگ سازمانی می باشد. اصلاح آنها به راحتی صورت نمی گیرد اما در صورتیکه بهبود نسبی یابند می توان مطمئن بود که بستر لازم برای بسیاری دیگر از اصلاحات بعدی ایجاد شده است.

بسته مشاوره مدیریتی همفكري
شرکت ایده پرداز مهر مانا خدمات خود را در قالب بسته مشاوره مدیریت "همفکری" ارائه می دهد. این بسته حاصل بررسی و مطالعه الگوهای و متدهای مدیریتی موفق می باشد. مبنای طراحی این بسته عموما مفاهیم بنیادی مدیریتی می¬باشد که باعث ایجاد تحول و نوآوری در سازمان ها شده است. طراحی بسته پس از مطالعه الگوی مدیریتی شرکت های موفق داخلی و خارجی انجام شده است. همچنین از تجربه متخصصین MBA و مطالعات مدیریتی استفاده شده است و سعی شده است بیشترین تناسب با ساختارهای مدیریتی کشور داشته باشند. بر روی مفاهیم شبکه سازی و به اشتراک گذاری اطلاعات و روشهای عملی و توانایی آن در ایجاد تحرک در کسب و کار تاکید شده است. باید ذکر شود که در طراحی بسته سعی شده است از میان انبوه مفاهیم و راه کارهای مدیریتی، فقط موارد مهم و کاربردی و امکان پذیر، انتخاب و پردازش شوند.
بسته مشاوره "همفکری" مشتمل است بر :
چک لیست ارزیابی 360 درجه کسب و کار - الگوی رشد سازمان -  ایجاد خلاقیت سازمانی - مدل مدیریتی شرکت های موفق - راه حل های بومی - الگوی تحول در سازمان - پایگاه تجربیات برتر-  توصیه مدیران بزرگ و نوابغ مدیریتی - عارضه ها و مشکلات رایج کسب و کار


محتویات بسته مشاوره "همفکری" :
نمایی از درخت مشاوره "همفکری"مراحل پیاده سازی بسته مشاوره  "همفکری": بر اساس چک لیست طراحی شده، مفاهیم کسب و کار و فرایندها بررسی می شود. معیارهای ارزیابی عموما مفهومی و بنیادی می باشد. پس از بررسی ابعاد مختلف کسب و کار، راه حل های متناسب با وضعیت موجود ارائه می شود. راه حل ها با مدیران شرکت در میان گذاشته می شود و همچنین در قالب راه کارهای عملی با دیدگاه پیاده سازی تدریجی ارائه می شوند.

بسته های کوچک مشاوره ای در قالب حلقه زیر ارائه می شود :

مزایای بسته مشاوره مدیریت "همفکری": با همفکری مشاوران و استفاده از مفاهیم و الگوهای مدیریتی موفق، یکبار سازمان بررسی شده و اطمینان حاصل می شود که مروری جامع و استاندارد از کسب و کار انجام شده است . ممکن است به آنچه در ذهن مدیر است سرعت ببخشد. میزان همراستایی با الگوهای جدید کسب و کار سنجیده می شود. کسب و کار خود را بازگو نموده و آنرا در آیینه می بینید. در صورت انحراف اساسی می توان در کوتاه یا بلند مدت، راه حل و ساز و کار لازم را اتخاذ نمود.


و نهایتا اینکه

به دانش ما و شما افزوده می شود

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۰۱
 

اشتراک همفکری دات کام

آدرس ایمیل

Delivered by FeedBurner

وب گردی همفکری

ارزش افزوده برای وب گردی روزانه همفکری

RSS

آمار و ارقام

اعضا : 1
محتوا : 35
پیوندها : 6
بازدیدهای محتوا : 236521

آرشیو مطالب